Formulář

Produkt

Název modelu

Tepelné čerpadlo chcete využít pro (označte i více možností)

Vytápění rodinného domu

Ohřev teplé užitkové vody

osob

Ohřev vody v bazénu

m3

Tepelná ztráta objektu

kW

Jiné využití

Vytápěná plocha (celková vytápěná plocha všech pater)

m2

Stávající spotřeba plynu/elektřiny na vytápění

kWh/rok

Topný systém

Jiný (uveďte)

Stávající nebo doplňkový tepelný zdroj

Elektrokotel

Kotel na zemní plyn

Kotel na tuhá paliva

Jiný (uveďte)

Uvažované tepelné čerpadlo (systém získání tepla)

Kontaktní údaje