Formulář

Produkt

Název modelu

Tepelné čerpadlo chcete využít pro (označte i více možností)

Vytápění rodinného domu

Ohřev teplé užitkové vody

osob

Ohřev vody v bazénu

m3

Tepelná ztráta objektu

kW

Jiné využití

Vytápěná plocha (celková vytápěná plocha všech pater)

m2

Topný systém

Jiný (uveďte)

Stávající nebo doplňkový tepelný zdroj

Elektrokotel

Kotel na zemní plyn, propan, dřevoplyn...

Jiný (uveďte)

Uvažované tepelné čerpadlo (systém získání tepla)

Kontaktní údaje